Yhteysopettaja

Korvaus

Paikallisyhdistys maksaa yhteysopettajille vuosittan korvauksen kiitokseksi tärkeästä työstä jota yhteysopettajat tekevät yhdistyksen ja jäsenistön välillä. Yhteysopettajat ovat tärkeä apu jäsenille neuvoessaan heitä jäseneksi liittymisessä, jäsentietojen päivittämisissä ja vaikkapa työn pulmahetkien kohdalla neuvoesaan kehen olla yhteydessä. Yhdistyksen hallitus on linjannut korvauksen suuruuden ja se määrittyy yksikön jäsenmäärän mukaan. Vuosittain marraskuussa yhteysopettajille lähetetään sähköpostitse ohjeet korvauksen laskuttamiseen.

Tehtävät

Jäsentietojen päivittämisestä muistuttaminen koulun/osoitteen tms. vaihtuessa
Yhteystietokaavion täyttäminen ja koulun ilmoitustaululle kiinnittäminen
Osallistuu yhteysopettajien koulutus- ja infotilaisuuksiin
Osallistuu OAJ Oulun paikallisyhdistyksen vuosikokouksiin
Osallistuu alueyhdistyksen kutsumaan vuosikokoukseen OAJ:n Oulun paikallisyhdistyksen edustajana
Huolehtii tiedottamisesta tarvittaessa koulun ja päiväkodin opettajakunnalle
Yhteysopettaja varmistaa, että hän kuuluu OAJ Oulun paikallisyhdistyksen tiedotuslistalle
Yhteysopettaja antaa ohjeet ja hoksauttaa muille jäsenille tiedotuslistalle liittymisestä
Koordinoi annettujen ohjeiden mukaan OAJ:n luottamusmies – ja valtuustovaalien järjestämisen koululla
Koordinoi mahdollisen virkistysrahan hakemisen työyhteisön jäsenten hyödyksi