Yhdistyksemme OAJ:n valtuuston jäsenet 2022-2026

Valtuutetut käyttävät järjestön ylintä päätösvaltaa, joten heillä on paljon vaikutusmahdollisuuksia koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan edistämiseksi. Valtuutettujen tehtävänä on viedä edustamiensa jäsenten viestit päätöksentekoelimiin ja välittää tietoa järjestön päätöksistä ja linjauksista alueensa jäsenille.

Valtuutettu Piiri Puhelinnumero
Susanna Haapsamo Varhaiskasvatuksen opettajien liitto VOL
Arto Hietapelto OAJ:n yleissivistävät opettajat OAJ-YSI
Annukka Hulkkonen Varhaiskasvatuksen opettajien liitto VOL
Katariina Kattelus OAJ:n yleissivistävät opettajat OAJ-YSI 044 703 9440
Timo Kettunen OAJ:n yleissivistävät opettajat OAJ-YSI 044 703 9230
Anitta Pakanen Varhaiskasvatuksen opettajien liitto VOL
Kirsi Ristimella OAJ:n yleissivistävät opettajat OAJ-YSI