OAJ Oulun paikallisyhdistys ry

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n paikallisyhdistys OPY ry on Oulun kaupungin alueella toimiva yhdistys, joka edustaa yli 3000 oululaista opetusalan työntekijää. OPY ry hoitaa jäsentensä edunvalvontaan kuuluvia tehtäviä, sekä tarjoaa mahdollisuuksia jäsenten keskinäiseen yhteistoimintaan ja virkistykseen.

Yhdistyksen edustamat opetusalan jäsenet työskentelevät varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa tai lukioissa. Heidän työnantajiaan ovat Oulun kaupunki tai Oulun normaalikoulu. Jokainen OAJ:n jäsen kuuluu johonkin työnantajakohtaiseen paikallisyhdistykseen. Onkin tärkeää, että työnantajan vaihtuessa OAJ:n jäsen päivittää jäsentietonsa.

Sen lisäksi, että jäsenemme kuuluvat valtakunnalliseen OAJ:hin, he kuuluvat myös johonkin valtakunnalliseen piiriin. Piirejä ovat Varhaiskasvatuksen opettajien liitto (VOL) ja yleissivistävät opettajat (YSI), johon kuuluvat perusopetuksen ja lukion opettajat.

Jäsenemme voivat halutessaan kuulua pedagogiseen opettajajärjestöön. Ne ovat OAJ:n ulkojäsenyhdistyksiä ja muodostavat yhdessä POE:n eli Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajiston. POE:n jäsenjärjestöjä on tällä hetkellä 38, ja niiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 30 000.